Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Viitetieto:

Rekisterinpitäjä

Pro Opus Oy

Y-tunnus: 2920496-3

Osoite:   Hytösenkuja 10 41340 Laukaa

Kotipaikka: Laukaa

Puhelin. 0405638594

Sähköposti:

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö Pirjo Rosvall

osoite: Hytösenkuja 10, 41340 Laukaa

puhelin. 0405638594

sähköposti:

Henkilörekisterin nimi

Pro Opus Oy:n Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

  • markkinointi
  • asiakastilaisuuksien järjestäminen
  • koulutustilaisuuksien järjestäminen

Rekisteröitävät tiedot

Henkilörekisteriin merkitään seuraavat tiedot:

Nimi, yritys, email, puhelinnumero, mahdolliset osoitetiedot ja laskutustiedot.

Tietojenkäsittelyn peruste

Henkilötietojen käsitttely perustuu tietojen luovuttajana suostumukseen.

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti seuraavin tavoin esim.:

  • Asiakkaalta itseltään tuotteen/palvelun tilaamisen yhteydessä
  • Koulutustilaisuuksiin osallistuvat ja osallistuneet henkilöt
  • Sosiaalisesta mediasta asiakkaan yhteydenoton perusteella

Markkinointiin käytettävää tietoa säilytetään toistaiseksi.

Koulutustilaisuuksiin osallisuvien ja osallistuneiden tietoja säilytetään 1v koulutuksen päättymisestä.

Henkilötietojen luovuttaminen

Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan seuraavissa tapauksissa:

Asiakas itse pyytää tietojaan.

Yhteistyökumppanin kanssa yhteinen viestintä tai markkinointitilanne.

Tietoja ei siirretä EU / ETA -alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus ja säilytysaika

1. Fyysisessä muodossa oleva aineisto

Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Pro Opus Oy:n toimitiloissa lukitussa tilassa.

2. Sähköisesti tallennetut tiedot

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Pro Opus Oy:n tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. palomuuri, virustorjunnat sekä erillinen ulkoinen tallennuspalvelu.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.